Intranet      
Frans Silvenius Frans Silvenius Franssin kiinnostuksensa ympäristöasioihin on herännyt lintuharrastuksen myötä ja hän on sitä mieltä, että tämän projektin toteuttaminen parantaa Itämeren tilaa Frans Silvenius

Puhtaat vedet

kylässä ja ympäristössä

Frans Silvenius

Frans Silvenius

Frans Silvenius on Luonnonvarakeskuksen tutkija ja hänen osuutensa projektissa on elinkaarilaskentojen toteuttaminen ja sen lähtötietojen tiedonkeruun toteuttaminen, opastaminen ja laskenta.

 

Frans työskentelee projektissa, koska on kokenut elinkaarilaskija ja sen lisäksi opiskellut jäteveden puhdistustekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa. Frans on työskennellyt elinkaariarvioinnin parissa jo 1990-luvulla ja lisäksi hänen 1997 tehty diplomityönsä koski yhdyskuntajätevesien puhdistusteknologiaa ja elinkaariarviointia. Tässä projektissa hän haluaa lisätä tietämystään jäteveden käsittelytekniikasta ja sen soveltamisesta elinkaariarviointiin jatkona diplomityölleen.

 

Franssin kiinnostuksensa ympäristöasioihin on herännyt lintuharrastuksen myötä ja hän on sitä mieltä, että tämän projektin toteuttaminen parantaa Itämeren tilaa.  

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

Frans Silvenius

Frans Silvenius

Frans Silvenius on Luonnonvarakeskuksen tutkija ja hänen osuutensa projektissa on elinkaarilaskentojen toteuttaminen ja sen lähtötietojen tiedonkeruun toteuttaminen, opastaminen ja laskenta Frans työskentelee projektissa, koska on kokenut elinkaarilaskija ja sen lisäksi opiskellut jäteveden puhdistustekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa

Frans Silvenius

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »