Intranet      
Katri Hamunen Katri Hamunen Aikaisemmin hän on tutkinut metsänomistajia, heidän sosiaalisia verkostojaan ja metsien ei-puuaineisten tuotteiden käytön sosiaalista kestävyyttä Katri Hamunen

Puhtaat vedet

kylässä ja ympäristössä

Katri Hamunen

Katri Hamunen

Katri Hamunen työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksessa. Hankkeessa hän vastaa sosiaalisten vaikutusten arvioinnista.

 

Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan ihmisten hyvinvointia. Ihmisten hyvinvointi on usein edellytyksenä sille että ympäristön tilaa voidaan kohentaa. Ihmisten teot vaikuttavat ympäristöön ja ympäristöongelmien taustalla ovat usein sosiaaliset ongelmat. Tässä hankkeessa on tarpeen tutkia maaseudun kylissä asuvien ihmisten arkipäivää.

 

Katrin aikaisempi tietämys jätevesistä rajoittuu käyttäjäkokemuksiin. Hän on koulutukseltaan metsätieteilijä. Aikaisemmin hän on tutkinut metsänomistajia, heidän sosiaalisia verkostojaan ja metsien ei-puuaineisten tuotteiden käytön sosiaalista kestävyyttä.

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

Katri Hamunen

Katri Hamunen

Katri Hamunen työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksessa Hankkeessa hän vastaa sosiaalisten vaikutusten arvioinnista

Katri Hamunen

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »